AnsweredAssumed Answered

AD7995

Question asked by Gert on May 7, 2014
Latest reply on May 7, 2014 by harryh

(Let me know if you need it in English)

Hej,

har problem med en AD omvandlare, se bifogad excelfil.

Har ett invärde, till kortet, på 1,614 volt och efter spänningsdelning har
AD-omvandlaren på sin ingång, pin 3, 0,588 V.
Värdet vi får ut varierar i tiden, se nedan.

Det borde vara 593 men det varierar mellan 596 och 612.

Vad beror det på?
Vi använder en Raspberry och dess I2C bus.

Tid  värde
11:10 612
11:20 608
11:35 604
13:20 608
13:50 604
14:10 596
15:05 612
15:55 612

/Gert

Attachments

Outcomes