ADIS16488评估板使用问题2

亲爱的工程师您好,就是我在使用评估板过程中遇到一些问题,感谢您的解答:

1. ADIS16488对应的评估板可以将角速度和加速度的信息按照某种协议经串口输出来吗?

2. 如果不能输出来,那我们使用者该如何做才能达到这个要求?

-----------------以下为引用------------------------

刘工,目前ADIS16488是用DSP经USB接口到PC的,不是经过串口设备的,你若一定要用串口,我建议你用类似树莓派的板卡取直接读取ADIS16488的评估板数据,我们可以提供相应的驱动程序。

--------------------------------------------------------------------

我们可以通过评估板上的USB读取到IMU模块内部的数据吗?

另:我电脑安装的是ubuntu16.04的系统;(可以提供这样的驱动或示例吗?)