AD8692ARMZ 焊接问题

买了一批AD8692ARMZ,MSOP-8封装的,批量焊接时,发现8个引脚的端面不上锡。经过仔细观察发现端面呈现黄色或黑色,咨询一下行内专家说是芯片引脚镀了镀层后切割的。

现在质量要求芯片引脚的端面需要上锡50%以上,请ADI专家给出解决办法?