Post Go back to editing

EVAL-PRAOPAMP-1RJZ评估板(AN-735)的相关问题

EVAL-PRAOPAMP-1RJZ评估板上有许多电容、电阻。请问这些分立器件的值怎么设置?有没有推荐的值或者bom表?