I like to know is the ad1955 to use with an I/V output transformer

De data sheet stelt dat een passive uitgang een verslechtering van het geluid geeft.

Mijn inziens opamps geven ook een aanzienlijke vermindering van het geluid, slechte voeding en feedback.